Особливості призначення пенсій внутрішньо переміщеним особам

02.10.19

Головна

 

 

Особливості призначення пенсій внутрішньо переміщеним особам

 

Пенсії внутрішньо переміщеним особам призначаються і виплачуються органами Пенсійного фонду України за місцем їх фактичного проживання/перебування на підконтрольній українській владі території.

Для переведення виплати пенси або її призначення за новим місцем проживання необхідно особисто звернутися до органу Пенсійного фонду України, що призначає пенсію, та надати:

1. заяву про запит пенсійної справи за новим місцем проживання;

2. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видану структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 № 509;

3. паспорт;

4. довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті);

5. заяву про перерахування пенсії на особистий рахунок, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України» (крім осіб з інвалідністю 1 групи та осіб, які за висновком лікарсько - консультатив­ної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, яким виплата пенсії може здійснюватися у ПАТ «Укрпошта»);

6. фото 30x25 мм для оформлення електронного пенсійного посвідчення.

Призначення (відновлення виплати) пенсії здійснює орган Пенсійного фонду України на підставі рішення комісії уповноваженого органу соціального захисту та після отримання елек­тронної (паперової) пенсійної справи з поперед­нього місця перебування на обліку як отримувача пенсії.

Уповноважені органи соціального захисту приймають рішення про скасування дії довідки на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що особа повернулася до покинутого місця постійного проживання у разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до поки­нутого місця постійного проживання.

Інформацією, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання, є

1. дані, отримані з відповідних державних реєстрів;

2. дані, отримані в результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

3. дані, отримані в результаті обміну інформацією вказаного структурного підрозділу з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам.

У разі наявності у внутрішньо переміщеної особи обґрунтованих причин для продовження строку її відсутності за місцем проживання понад 60 днів, така особа звертається з відповідною письмовою заявою за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У такому разі строк відсут­ності внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання може бути збільшено до 90 днів.

Внутрішньо переміщена особа повідомляє орган соціального захисту населення за місцем перебування на обліку про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживан­ня не пізніше як за три дні до від’їзду або пись­мово повідомляє про відсутність за місцем проживання/перебування понад 60 днів із зазна­ченням обґрунтованих на те причин.

Виплата пенсії проводиться протягом усього періоду, на який вона призначена, та призупи­няється у разі отримання інформації від структурного підрозділу соціального захисту населення про відсутність особи за фактичним місцем проживання та у разі скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до:

Шосткинський місцевий центр –

41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94

Глухівське бюро правової допомоги –

41400, м. Глухів, вул. Шевченко, 4. тел. (05444) 7-07-20, (05444) 7-07-12

Кролевецьке бюро правової допомоги –

41300, м. Кролевець, вул. Грушевського, 19. тел. (05453) 9-52-47

Середино-Будське бюро правової допомоги –

41000, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 2. тел. (05451) 7-10-62

Ямпільське бюро правової допомоги –

41200, смт Ямпіль, бульвар Ювілейний, 1. тел. (05456) 2-20-50

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –

0-800-213-103 (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.

Головна

Дата последнего изменения этого узла 04.07.2019