Суд за участю присяжних

02.10.19

Головна

 

 

Суд за участю присяжних

 

Одним із напрямів державної правоохоронної діяльності є здійснення правосуддя. Правосуддя – це діяльність спеціально створених державою органів - судів та суду присяжних як елемента народовладдя в судовій системі, ефективність функціонування яких залежить не тільки від визначених процесуальних форм, а й від внутрішньої та зовнішньої управлінської діяльності.

Відповідно до ст. 124 Конституції України народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.

Хто такі присяжні?

Присяжні - особи, які за їх згодою залучаються до вирішення певної категорії цивільних та кримінальних справ разом із суддею в суді першої інстанції.

Гарантії присяжних на час виконання ними обов'язків у суді:

· зарахування часу виконання присяжними обов'язків у суді до трудового стажу;

· збереження всіх гарантій та пільг за місцем роботи;

· заборона звільнення присяжних з роботи або переведення на іншу роботу без їх згоди;

· виплата винагороди за час проведений в суді;

· відшкодування витрат на проїзд, наймання житла, виплата добових;

· застосування до присяжних заходів безпеки у разі потреби.

Хто може бути присяжнім?

Присяжним може бути:

· громадянин України;

· від 30 до 65 років;

· постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду;

· володіє державною мовою.

Не можуть бути присяжними:

· особи, визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними, або які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного;

· особи, які мають не зняту чи непогашену судимість;

· особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

· народні депутати України, члени, Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, апаратів судів, державні службовці, адвокати, нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя.

Як стати присяжним?

Особа, яка виявила бажання стати присяжним, має звернутися до місцевої ради із заявою про включення до списку присяжних.

Саме органи місцевого самоврядування формують і затверджують список громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам до присяжних та дали згоду бути присяжними.

У разі відповідності такої особи встановленим у законі вимогам до присяжних, місцева рада своїм рішенням включає їх до списку присяжних. Список присяжних направляється у відповідний суд. Автоматизована система документообігу суду відбирає присяжних для участі у конкретній справі.

Присяжний зобов'язаний вчасно з'явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду, за що передбачено адміністративну відповідальність.

Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя на строк не більше одного місяця на рік або на більший строк для закінчення розгляду справи, розпочатої за їхньою участю.

До розгляду яких справ залучаються присяжні?

Цивільні справи - 1суддя + 2 присяжних.

Розглядають справи про:

· обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;

· визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;

· усиновлення;

· надання особі психіатричної допомоги;

· примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу.

Кримінальні справи - 2судді + 3 присяжних.

Розглядають справи про злочини, за які передбачено довічне позбавлення волі.

За нинішніх умов в Україні проведено велику роботу щодо завершення будівництва інститутів судової влади, які покликані забезпечити незалежність суддів (суду) під час вчинення ними право суддя відбудь-якого впливу держави та посадових осіб, що дає підстави сподіватись на справедливе та об’єктивне правосуддя. Практика доводить, що процес змагальності між адвокатом та прокурором на процесі за участю присяжних засідателів будується рівною мірою, як на оголошенні фактів слідства, так і на емоційному впливові на присяжних.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до:

Шосткинський місцевий центр –

41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94

Глухівське бюро правової допомоги –

41400, м. Глухів, вул. Шевченко, 4. тел. (05444) 7-07-20, (05444) 7-07-12

Кролевецьке бюро правової допомоги –

41300, м. Кролевець, вул. Грушевського, 19. тел. (05453) 9-52-47

Середино-Будське бюро правової допомоги –

41000, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 2. тел. (05451) 7-10-62

Ямпільське бюро правової допомоги –

41200, смт Ямпіль, бульвар Ювілейний, 1. тел. (05456) 2-20-50

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –

0-800-213-103 (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців

Головна

Дата последнего изменения этого узла 20.06.2019