03.01.20

 

ГЛУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 20.12.2019                                      Глухів

Про районний бюджет Глухівського району

на 2020 рік 18304200000 (код бюджету)

 Розглянувши поданий Глухівською районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2019 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Глухівська районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

 доходи районного бюджету у сумі 73 042 259 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 72 171 459 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету 870 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 73 042 259 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 72 171 459 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету 870 800 гривень;

повернення кредитів до районного  бюджету в сумі 51 069 гривень, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 51 069 гривень;

надання кредитів з районного бюджету у сумі  51069 гривень, у тому   числі надання кредитів  із спеціального фонду районного бюджету – 51069 гривні;

 оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 300 000 гривень, що становить 0,4 відсотки видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,7 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5  до цього рішення.

 Відповідно до частини сьомої статті 108 та частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Глухівській районній державній адміністрації у 2020 році вносити зміни до доходної та видаткової частин районного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у період між сесіями Глухівської районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет. 

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у сумі 5 173 836 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

 до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71  Бюджетного кодексу України);

джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та  перев’язувальних матеріалів;

забезпечення  продуктами харчування;

оплата  комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Глухівської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

  2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

11. Додатки 1,3-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Це рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний термін з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ, управління комунальною власністю відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

Голова                                                                                       О.О. Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Додаток 1                                                        до   рішення районної ради сьомого скликання  "Про районний бюджет Глухівського району на 2020 рік"   від 20.12.2019        
         
Доходи районного бюджету на  2020 рік 
  18304200000        
  (код бюджету)        
          (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 35 100 000     35 100 000     0     0    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковою вартості 34 800 000     34 800 000     0     0    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 34 800 000     34 800 000     0     0    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 21 000 000     21 000 000        
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 2 700 000     2 700 000        
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата 11 000 000     11 000 000        
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 100 000     100 000        
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  300 000     300 000        
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  300 000     300 000        
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  300 000     300 000        
20000000 Неподаткові надходження 1 429 500     595 000     834 500     0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 595 000     595 000        
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 585 000     585 000        
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 15 000     15 000        
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 170 000     170 000        
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 400 000     400 000        
24000000 Інші неподаткові надходження   10 000     10 000        
24060000 Інші надходження   10 000     10 000        
24060300 Інші надходження   10 000     10 000        
25000000 Власні надходження бюджетних установ 834 500       834 500      
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 834 500       834 500     0    
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 103 500     0     103 500      
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 700 000       700 000      
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  11 000       11 000      
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 20 000       20 000      
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 36 529 500     35 695 000     834 500     0    
40000000 Офіційні трансферти  36 512 759     36 476 459     36 300     0    
41000000 Від органів державного управління 36 512 759     36 476 459     36 300     0    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 743 700     743 700     0      
41020100 Базова дотація  743 700     743 700        
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 28 147 300     28 147 300       0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 25 795 200     25 795 200        
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2 352 100     2 352 100        
41040000 Дотації  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4 999 600     4 999 600     0     0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації  з державного бюджету 4 999 600     4 999 600        
41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 622 159     2 585 859     36 300     0    
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок медичної  субвенції з державного бюджету 41 300     41 300        
41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 750 000     750 000        
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 830 859     1 794 559     36 300      
Х Разом доходів 73 042 259     72 171 459     870 800     0    
         
  Голова   О.ТКАЧЕНКО    
                          Додаток 3
до   рішення районної ради сьомого скликання  "Про районний бюджет  Глухівського району на 2020 рік" від 20.12.2019
                               
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2020 рік
 
18304200000                       (грн)    
(код бюджету)                              
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
 
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Глухівська районна рада 3 144 240,00 3 144 240,00 2 349 070,00 142 615,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3 144 240,00
0110000     Глухівська районна рада 3 144 240,00 3 144 240,00 2 349 070,00 142 615,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3 144 240,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3 144 240,00 3 144 240,00 2 349 070,00 142 615,00               3 144 240,00
0200000     Глухівська районна державна адміністрація 3 280 349,00 3 280 349,00 1 017 062,00 29 506,00   36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 3 316 649,00
0210000     Глухівська районна державна адміністрація 3 280 349,00 3 280 349,00 1 017 062,00 29 506,00   36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 3 316 649,00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 360 734,00 360 734,00 193 954,00 19 986,00               360 734,00
0211162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 8 300,00 8 300,00                   8 300,00
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 571 720,00 1 571 720,00                   1 571 720,00
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я  170 000,00 170 000,00                   170 000,00
0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 10 000,00 10 000,00                   10 000,00
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 062 195,00 1 062 195,00 823 108,00 9 520,00               1 062 195,00
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість 25 000,00 25 000,00                   25 000,00
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 20 000,00 20 000,00                   20 000,00
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 52 400,00 52 400,00                   52 400,00
0218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів           36 300,00   36 300,00       36 300,00
0600000     Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації 50 725 538,00 50 725 538,00 35 010 510,00 2 782 615,00   720 000,00 0,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 51 445 538,00
0610000     Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації 50 725 538,00 50 725 538,00 35 010 510,00 2 782 615,00   720 000,00 0,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 51 445 538,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освітизакладами  загальної середньої освіти ( утому числі з дошкільними підрозділами( відділеннями,групами) 45 504 168,00 45 504 168,00 31 578 425,00 2 674 085,00   720 000,00   720 000,00       46 224 168,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 882 595,00 882 595,00 648 495,00 8 615,00               882 595,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти  1 147 167,00 1 147 167,00 837 740,00 49 976,00               1 147 167,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  2 236 489,00 2 236 489,00 1 610 205,00 47 009,00               2 236 489,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей, (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 451 980,00 451 980,00                   451 980,00
0613242 3242 1090  Інші заходи  у сфері  соціального захисту  і соціального забезпечення  7 240,00 7 240,00                   7 240,00
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота  комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  495 899,00 495 899,00 335 645,00 2 930,00               495 899,00
0800000     Управління  соціального захисту населення  Глухівської районної державної адміністрації 7 920 384,00 7 920 384,00 5 303 300,00 31 650,00   64 500,00 0,00 64 500,00 40 700,00 0,00   7 984 884,00
0810000     Управління  соціального захисту населення  Глухівської районної державної адміністрації 7 920 384,00 7 920 384,00 5 303 300,00 31 650,00   64 500,00 0,00 64 500,00 40 700,00 0,00   7 984 884,00
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 47 000,00 47 000,00                   47 000,00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати  послуг зв'язку 13 000,00 13 000,00                   13 000,00
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 13 900,00 13 900,00                   13 900,00
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 46 500,00 46 500,00                   46 500,00
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 9 000,00 9 000,00                   9 000,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 674 750,00 6 674 750,00 5 303 300,00 31 650,00   64 500,00   64 500,00 40 700,00     6 739 250,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 431 140,00 431 140,00                   431 140,00
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3 224,00 3 224,00     0,00             3 224,00
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг  2 600,00 2 600,00     0,00             2 600,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 679 270,00 679 270,00                   679 270,00
1000000     Відділ культури,молоді  і спорту Глухівської районної державної адміністрації 4 076 398,00 4 076 398,00 2 614 193,00 490 492,00   50 000,00 0,00 50 000,00 4 200,00 7 700,00 0,00 4 126 398,00
1010000     Відділ культури,молоді і спорту Глухівської районної державної адміністрації  4 076 398,00 4 076 398,00 2 614 193,00 490 492,00   50 000,00 0,00 50 000,00 4 200,00 7 700,00 0,00 4 126 398,00
1013131 3131 1040 Здійснення заходів  та реалізація  проектів  на виконання  Державної цільової соціальної  програми " Молодь України" 16 000,00 16 000,00                   16 000,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 537 058,00 1 537 058,00 1 045 103,00 154 355,00   10 000,00   10 000,00 1 200,00 700,00   1 547 058,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 004 510,00 2 004 510,00 1 282 720,00 336 137,00   40 000,00   40 000,00 3 000,00 7 000,00   2 044 510,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  357 830,00 357 830,00 286 370,00                 357 830,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 100 000,00 100 000,00                   100 000,00
1015061 5061 0810 Забезпечення  діяльності місцевих центрів  фізичного здоров"я населення  "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів  серед населення регіону 51 000,00 51 000,00                   51 000,00
1017622 7622 0470 Реалізація  програм і заходів в галузі  туризму та курортів  10 000,00 10 000,00                   10 000,00
3700000     Фінансове управління Глухівської  районної державної адміністрації 3 024 550,00 3 024 550,00 0,00 0,00               3 024 550,00
3710000     Фінансове управління Глухівської  районної державної адміністрації 3 024 550,00 3 024 550,00 0,00 0,00               3 024 550,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 500 000,00 500 000,00                   500 000,00
3719410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 2 393 400,00 2 393 400,00                   2 393 400,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 131 150,00 131 150,00                   131 150,00
х х х УСЬОГО 72 171 459,00 72 171 459,00 46 294 135,00 3 476 878,00   870 800,00 0,00 870 800,00 44 900,00 7 700,00 0,00 73 042 259,00
      Голова             О,ТКАЧЕНКО        
                Додаток  4    
                до рішення  районної  ради    
                    сьомого скликання     
                    "Про районний бюджет на 2020 рік"    
                від 20.12.2019    
                             
                             
Кредитування районного бюджету у 2020 році
18304200000                            
(код бюджету)                             (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування - всього
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      Глухівська районна державна адміністрація                          
  8830   Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення                        
0218831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі   51069   51069       0 0 51069   51069
0218832 8832 1060 Повернення кредитів довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі       0   -51069   -51069   -51069   -51069
Х Х Х УСЬОГО 0 51069 0 51069 0 -51069 0 -51069 0 0 0 0
                             
Голова                                                                                                       О.ТКАЧЕНКО                
Код бюджету Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів   Усього трансфертів з інших бюджетів трансферти до інших місцевих бюджетів  Усього трансфертів до інших місцевих бюджетів
дотація на  Субвенції    дотація на  субвенції
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  загального фонду на : спеціального фонду на : здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в тому числі  Інші субвенції в тому числі 
субвенція з місцевого бюджету  на здійснення переданих видатків  у сфері охорони здоров"я  за рахунок медичної субвенції з державного бюджету у тому числі Субвенція з місцевого бюджету на утримання  об"єктів спільного користування  чи ліквідацію негативних наслідків  діяльності  об"єктів спільного користування  Інші субвенції з місцевого бюджету        на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на виконання заходів Обласної  програми здійснення  компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій  громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2020 роки.
на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Програма розвитку архівної справи Надання пільг  окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку  Субсидії у порядку вийнятку ,яка не передбачена Постановою КМУ від 21.10.1996 № 848 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,які проживають на території Шалигинської ОТГ(терцентр) забезпечення  соціальними послугами  громадян похилого віку ,інвалідів,дітей-інвалідів,які не здатні до самообслуговування  і потребують сторонньої  допомоги фізичними особами Поліпшення  умов функціонування  Глухівського районного центру  соціальних служб для сім"ї ,дітей  та молоді Утримання тренера в ДЮСШ Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг  Виплата щомісячної  грошової допомоги  батькам загиблих учасників УБД  при виконанні  обов"язків  військової служби у мирний  час Оплата послуг санаторно-курортного лікування  осіб,які мають на це право згідно законодавства для забезпечення відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) для надання соціальної підтримки (допомоги) особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (воїнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни  на оплату компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування  для компенсаційних виплат  за пільговий  проїзд інвалідам  війни  та учасникам бойових дій  з числа  учасників  антитерористичної операції,добровольцям, членам сімей загиблих,( померлих) учасників  АТО ,особам. Що супроводжують  інваліда  війни І групии з числа  учасників АТО  компенсаційні виплати  за пільговий  проїзд окремих категорій громадян на забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) Інші субвенції   у т.ч. інші субвенції з  бюджетів сільських, селищних рад до районного консолідованого фонду охорони навколишнього середовища 
41040200 41051500   41053300 41053900                                         3719130 3719410   3719770      
Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено   Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено Затверджено
1 2 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
18304401000 Бюджет смт. Есмань                                               300,00 300,00 300,00             0,00
18304504000 Бюджет с.Білокопитове                                               19800,00 19800,00 19800,00             0,00
18304501000 Бюджет Баницької сільради/ с.Баничі                                               5800,00 5800,00 5800,00             0,00
18304502000 Бюджет бачівської сільради/ с. Бачівськ                                               0,00   0,00             0,00
18304505000 Бюджет Вільнослобідської сільради/ с.Вільна- Слобода                                               150,00 150,00 150,00             0,00
18304507000 Бюджет Дунаєцької сільради/ с.Дунаєць                                               630,00 630,00 630,00             0,00
18304510000 Бюджет Кучерівської сільради /с.Кучерівка                                               60,00 60,00 60,00             0,00
18304513000 Бюджет Перемозької сільради/ с.Перемога                                               3300,00 3300,00 3300,00             0,00
18304514000 Бюджет Полошківської сільради/ с. Полошки                                               0,00   0,00             0,00
18304515000 Бюджет Привільської сільради/ с.Привілля                                                300,00 300,00 300,00             0,00
18304516000 Бюджет Пустогородської сільради/с. Пустогород                                                250,00 250,00 250,00             0,00
18304518000 Бюджет Семенівської сільради/ с. Семенівка                                               1960,00 1960,00 1960,00             0,00
18304520000 Бюджет сопицької сільради/ с. Сопич                                                300,00 300,00 300,00             0,00
18304523000 Бюджет Студеноцької сільради/ с. Студенок                                                480,00 480,00 480,00             0,00
18304524000 Бюджет Суходільської сільради/ с. Суходол                                               90,00 90,00 90,00             0,00
18304525000 Бюджет Уздицької сільради/с.Уздиця                                               450,00 450,00 450,00             0,00
18304526000 Бюджет Уланівської сільради/ с. Уланове                                               130,00 130,00 130,00             0,00
18304527000 Бюджет Фотовизької сільради/с. Фотовиж                                               60,00 60,00 60,00             0,00
18304529000 Бюджет Чернівської сільради/ с. Чернєво                                               60,00 60,00 60,00             0,00
18304531000 Бюджет Яструбщанської сільради/с. Яструбщина                                               2180,00 2180,00 2180,00             0,00
18501000000 Бюджет отг с. Береза         160 930,00   3 000,00 30 000,00   101 480,00     500,00 2 450,00 23 500,00