21.08.20

Головна

 

УСИНОВЛЕННЯ:

ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРА

Усиновлення визнане в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Усиновленою може бути та дитина, у якої розірвані юридичні стосунки з батьками. Тобто такі діти мають юридичний документ про те, що їхні батьки втратили батьківські права стосовно цієї дитини. Таким документом може бути рішення суду про позбавлення батьківських прав, свідоцтво про смерть батьків, нотаріально засвідчена відмова батьків від дитини, тощо.

Усиновлювачам треба принципово усвідомити, що усиновлена ними дитина має такі ж соціальні, емоційні та фізичні потреби, як і будь-яка народжена дитина у родині. Надзвичайно важливо ці потреби визначити, зрозуміти причини їх виникнення, знайти шляхи їх задоволення, навіть якщо ці потреби на початковому етапі протирічать культурним нормам усиновлювачі.

ГромадяниУкраїни, якібажаютьусиновитидитину, можутьзвернутися з письмовоюзаявою про взяттяїх на обліккандидатіввусиновлювачі до служби у справах дітей за місцемпроживання.

Заяваможебути написана в присутностіпрацівникаслужби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не можеособистоз’явитись до служби у справах дітей для написання заяви, йогозаяву, засвідченунотаріально, може подати дружина (чоловік).

Під час прийманнядокументівзаявникамроз’яснюються порядок та умовиусиновлення, права і обов’язкикандидатіввусиновлювачі, усиновлювачів, правовінаслідкиусиновлення.

ГромадяниУкраїни, якібажаютьусиновитидитину, можуть за бажаннямабо за рекомендацієюслужби у справах дітей пройти курс підготовки з питаньвихованнядітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування.

Післяотримання заяви про бажанняусиновитидитину (з повним комплектом документів) Служба у справах дітейскладає Акт про обстеженняжитлово-побутових умов майбутніхусиновлювачів, розглядаєпитання про можливістьусиновленнядитини і готуєвідповіднийвисновок. Якщоцейвисновокпозитивний, заявникамприсвоюєтьсязваннякандидатіввусиновлювачі, і дані про них заносяться до спеціальної книги обліку.

Післявстановлення контакту з дитиноюкандидати в усиновлювачізвертаються до служби у справах дітей за місцемпроживаннядитиниіззаявою про бажанняїїусиновити. У заявізазначають: прізвище, ім’я, по-батькові, місцепроживання кандидата в усиновлювачі, а такожпрізвище, ім’я, по-батькові, вік, місцепроживаннядитини.

Керівникдитячого закладу (чи особи, в якихпроживаєдитина) за запитомслужби у справах дітейпредставляєтакідокументи:

1) копіюсвідоцтва про народженнядитини;

2) копіюсвідоцтва про смерть батьківдитиниабокопіюрішення суду про позбавленняїхбатьківських прав чивизнаннянедієздатними;

3) копіюнотаріальнозасвідченоїзгодибатьків, опікуначипіклувальникадитини на їїусиновлення;

4) згодудитячого закладу, в якомупроживаєдитина, на їїусиновлення;

5) документи, якіпідтверджують, що батьки понадшістьмісяців без поважних причин не проживають з дитиною, не виявляютьбатьківськоїтурботи та піклування, не виховують та не утримуютьїї;

6) копіювисновку про стан здоров’я, фізичний та розумовийрозвитокдитини;

7) довідкукерівникадитячого закладу про факт особистогознайомства кандидата в усиновлювачі з дитиною та встановлення контакту між ними.

Служба у справах дітей за місцемпроживаннядитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачіготуєгромадянамУкраїнивисновок про доцільністьусиновлення та відповідністьйогоінтересамдитини для подання до суду. Фактичнеусиновленнядітей в Україні проводиться на підставірішення суду.

Усиновлювачзобов’язанийособистозабратидитину з місцяїїпроживанняпісляпред’явленнякопіїрішення суду про усиновлення у присутностіпредставникаслужби у справах дітей.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до:

Шосткинський місцевий центр –

41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94

Глухівське бюро правової допомоги –

41400, м. Глухів, вул. Шевченко, 4. тел. (05444) 7-07-20, (05444) 7-07-12

Кролевецьке бюро правової допомоги –

41300, м. Кролевець, вул. Європейська, 15. тел. (05453) 9-52-47

Середино-Будське бюро правової допомоги –

41000, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 2. тел. (05451) 7-10-62

Ямпільське бюро правової допомоги –

41200, смт Ямпіль, бульвар Ювілейний, 1. тел. (05456) 2-20-50

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –

0-800-213-103 (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.

#Безоплатна правова #допомога_#Стоп_#насильство

Головна | Відбулось засідання робочої групи з оганізаційної роботи по розподілу майна | Новая страница 146 | Новая страница 147

Дата последнего изменения этого узла 21.08.2020